Menu
Obec Ruprechtov
ObecRuprechtov

Czech Point

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Co poskytuje 

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Webový portál registru

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Webový portál registru

Registr ekonomických subjektů

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Webový portál registru

Registr ekonomických subjektů

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete: Úplný výpis z Rejstříku trestů

Kolik to bude stát:

 • 50,- Kč

Co potřebujete:

 • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
 • Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce

POZOR!! Není možné vydávat výpis z rejstříku trestů na jinou osobu, než na tu která ovýpis žádá, bez ověřené plné moci.

Informace k vydávání výpisů z Rejstříku trestů

Výpis z registru řidičů

Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby

Co potřebujete:

 • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
 • Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč/za první stranu
 • 50,- Kč/za každou další stranu

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete: Identifikační číslo organizace

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč/za první stranu
 • 50,- Kč/za každou další stranu

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství

Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Postup pro získání přístupových údajů je následující:

Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte nás prostřednictvím helpdesku nebo na adresu autovraky@cenia.cz.
Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.

Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).

Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:

 • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.
 • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.
 • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.

Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

Kolik zaplatíte:

 • 100,- Kč/za první stranu
 • 50,- Kč/za každou další stranu

Insolvenční rejstřík 

Od 16. 4. 2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.

Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle
 • osobních údajů (konkrétní osoba)

Kolik zaplatíte:

 • 100,- Kč/za první stranu
 • 50,- Kč/za každou další stranu