Menu
Obec Ruprechtov
ObecRuprechtov

Náplň činností

 • hlášení pobytu a evidence občanů
 • svatební obřady, ověřování podpisů
 • evidence ztrát a nálezů, hlášení místního rozhlasu
 • podatelna / informace, podávání žádostí, návrhů, stížností 
 • centrální evidence stížností a petic
 • personalistika
 • CO, doprava
 • požární evidence
 • správa místních poplatků
 • pokladna
 • evidence majetku obce
 • účetnictví obce Ruprechtov / plán, rozpočet, hospodaření, PaM 
 • doprava, komunikace, veřejná zeleň
 • veřejné osvětlení
 • místní poplatky
 • sportovní a kulturní zařízení obce
 • souhlasy k pronájmu dle z.č. 116/90 Sb.
 • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí, včetně místního poplatku ze vstupného,
 • povolování veřejných sbírek
 • hrací přístroje, loterie a tomboly, kulturní akce
 • ohlašování shromáždění
 • mateřská školka, zajištění provozu
 • členství obce ve sdruženích
 • péče o důchodce a zdravotně postižené občany
 • životní prostředí, ochrana krajiny a přírody, povolování kácení zeleně rostoucí mimo les
 • ochrana ovzduší - evidence, kontrola a stanovení poplatků
 • ochrana zemědělského půdního fondu
 • odpadové hospodářství, včetně poplatků a pokut
 • vydávání rybářských lístků, evidence drobných zemědělců
 • evidence zemědělských pozemků v majetku obce
 • vodní hospodářství, vodohospodářský dozor
 • územní plán, urbanistická studie, rozvoj obce
 • veřejné soutěže
 • stavební povolení, drobné stavby
 • vyjadřuje se k PD staveb
 • ověřuje a schvaluje projektovou dokumentaci drobných staveb
 • ukládá územně plánovací dokumentaci a stavební dokumentace
 • přiděluje čísla popisná, orientační
 • vede archiv domů obce Ruprechtov