Menu
Obec Ruprechtov
ObecRuprechtov

Rakovecké údolí

výhled do údolí ze slepencových útvarů, tzv. Hlavní skála

RAKOVECKÉ ÚDOLÍ
Západně od obce se nachází přírodní park  Rakovecké údolí. Do údolí potoka
Rakovec spadají svahy se slepencovými skalami, podél meandrujícího potoka jsou
zachovány vlhké louky s břehovými porosty. Druhou část parku představuje údolí,
které se táhne k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic. Jedná se o oblast
se zachovanými lesy a výskytem vzácných živočichů a rostlin. V údolí se nacházejí
pozůstatky dvou zaniklých středověkých vsí. V části údolí byla instalována nauč-
ná stezka ČSOP Rakovecké údolí a nově naučná stezka Barvínku s qr odkazy začínající u středověké vesnice Bystřec a končící na lukách u bledulí, která se věnuje přírodovědným tématům i historii oblasti. 

Přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí je součástí přírodního parku. Chrání především údolní nivu potoka Rakovec, ve které z jara vykvétají doslova pole chráněných bledulí jarních; cenné jsou i významné populace lilie zlatohlávku a orchideje prstnatce májového. Staré listnaté lesy na svazích prostupují četné skalky ze slepenců.

 

Text převzat z úpravami z knihy "Krajina příběhů: Drahanská vrchovina". ISBN978-80-906273-1-4, infomrace budeme dále rozšiřovat.
Foto - Jakub Gottvald