Menu
Obec Ruprechtov
ObecRuprechtov

Tři smrky

Tři smrky, louka Na prostředních

Památné stromy "Tři smrky" rostly na louce v místě zaniklé osady Vilémov. Smrky nechal zasadit v 70. letech 19. století majitel zámku v Račicích baron von Palm. Původně se jednalo o čtyři smrky, z nichž jeden byl kdysi zasažen bleskem a uschnul. Dnes (r. 2024)  roste na louce uprostřed lesa smrk pouze jeden a to nejméně mohutný ze zbylých. Dva v roce 22 a 23 podlehly následkům kůrovcové kalamity a sucha. Největší měl atypicky rozložitou korunu s několika hlavními terminály. V této lokalitě se natáčely i některé scény z filmu Kuky se vrací.

Zaniklá středověká vesnice Vilémov se nacházela směrem od obce k údolí potoka Rakovec. Podle archeologických nálezů ves vznikla již v 13. století. Neuvádí se však v žádných písemných materiálech, které by se vztahovaly k holštejnskému či račickému panství. Je pravděpodobné, že spolu s Ruprechtovem a Hamlíkovem patřil k hradu Kuchlovu, který vlastnil neznámý šlechtic či zeman. První a poslední zmínka o Vilémovu je z roku 1563, kdy je ves v soupisu račického panství uvedena jako pustá. Místo, na němž se zaniklá vesnice nachází, je známé jako „Na prostředních", „Na barvínku“, „Na krchůvku" nebo „U tří smrků". Právě poslední název vychází z lokality Tři smrky, s níž Vilémov bezprostředně sousedí. Obyvatelé Ruprechtova a Podomí dříve mylně považovali tuto zaniklou ves buď za hroby, nebo též za místo, kde stával původní Ruprechtov. Archeologickým výzkumem bylo zjištěno, že ves měla délku 210 metrů, na konci byla 70 metrů široká. Byla zde zjištěna železářská pec, propadlé sklepy i studny. Plužina Vilémova měla 209 ha. Ves nezanikla válečnou pohromou, která bývá doprovázena požárem, ale odchodem či vymřením obyvatelstva. K tomu došlo na počátku 15. století.

Foto: J. Gottvald
Text převzat z úpravami z knihy "Krajina příběhů: Drahanská vrchovina". ISBN978-80-906273-1-4, infomrace budeme dále rozšiřovat.