Menu
Obec Ruprechtov
ObecRuprechtov

Projekty

"Nákup vybavení pro obecní knihovnu"

Projekt "Nákup vybavení pro obecní knihovnu" realizovaný v roce 2022 byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

"Nákup vybavení pro obecní knihovnu" 1

"Obnova soustavy veřejného osvětlení Ruprechtov"

"Obnova soustavy veřejného osvětlení Ruprechtov" 1

"Oprava hliněné fasády čp. 137"

Projekt "Oprava hliněné fasády čp. 137" realizovaný v roce 2022 byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

"Oprava hliněné fasády čp. 137"

"Projektová dokumentace odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů vodní nádrže Ruprechtov"

Projekt "Projektová dokumentace odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů vodní nádrže Ruprechtov" realizovaný v roce 2021 až 2022 byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

"Projektová dokumentace odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů vodní nádrže Ruprechtov" 1

"REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY - RUPRECHTOV"

"REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY - RUPRECHTOV"

"REKONSTRUKCE TOPENÍ A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ KD V OBCI RUPRECHTOV"

"REKONSTRUKCE TOPENÍ A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ KD V OBCI RUPRECHTOV"

"Vybavení jednotky SDH obce Ruprechtov autonomními dýchacími přístroji"

"Vybavení jednotky SDH obce Ruprechtov autonomními dýchacími přístroji"

"Vybavení jednotky SDH obce Ruprechtov"

Projekt "Vybavení jednotky SDH obce Ruprechtov" realizovaný v roce 2022 byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

"Vybavení jednotky SDH obce Ruprechtov" 1

"Výměna kotlů a úprava rozvodů vytápění v budově obecního úřadu"

Projekt "Výměna kotlů a úprava rozvodů vytápění v budově obecního úřadu" realizovaný v roce 2022 byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

"Výměna kotlů a úprava rozvodů vytápění v budově obecního úřadu"

Mobiliář pro svazek obcí "Drahanské vrchovina"

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018"

Obnova veřejné zeleně v Ruprechtově

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019"

Pořízení nového dopravního prostředku pro JSDH Ruprechtov

Pořízení Hasičského dopravního pro JSDH Ruprechtov realizovaná v roce 2019, bylo spolufinancováno Ministerstvem vnitra ČR generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Jihomoravského kraje.

Rekonstrukce CAS pro JSDHO Ruprechtov

Uskutečněno za finanční podpory z rozpočtu JMK z programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2017

Rekonstrukce chodníku v Ruprechtově

Akce je spolufinancována Jihomoravským krajem

Rekonstrukce kulturního domu Ruprechtov

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj