Farnosti

 

Římskokatolická farnost Ruprechtov

 

 

Společenství ruprechtovských věřících náleží ke krásenské farnosti, která je jako součást vyškovského děkanství jihozápadní výspou olomouckého arcibiskupství. Farnost je spravována P. Mgr. Janem Plodrem. Výraznou osobností farnosti je také ruprechtovský rodák P. František Opletal, jenž zde od roku 2010 vypomáhá.

 

Bohoslužby neděle 10:30

pátek 18:00 (zimní čas 17:00)

 

Kontakt P. Mgr. Jan Plodr

Telefon

+420 731 621 157

e-mail

farnost.krasensko@seznam.cz

 

 

Kostel sv. Václava

Centrem dění života věřících je filiální kostel zasvěcený patronu české země, svatému Václavovi. Jde o jednolodní stavbu opatřenou věží, v jejíž zvonici jsou zavěšeny tři zvony (sv. Václav, Marie, sv. František). Jednoduše a prostě vyhlížející exteriér skrývá vzácná umělecká díla. Jsou jimi tři fresky, které v roce 1963 vytvořil významný brněnský umělec Ludvík Kolek. Jmenovitě jde o výjev Poslední večeře Páně, jenž je svými rozměry dominantním prvkem výzdoby presbytáře i celého kostela a malby sv. Václav a Panna Maria s dítětem.

Základní kámen stavby kostela byl položen v roce 1942. O slavnosti sv. Václava 28. září 1946 pak došlo k jeho vysvěcení. Jak vyplývá z dobových pramenů, zmíněným událostem předcházelo mnohaleté úsilí ruprechtovských věřících realizovat touhu postavit v obci vlastní chrám. Vždyť již na sklonku 19. století došlo k ustavení družstva sv. Václava s cílem vystavět kostel a faru.

Vědomi si odkazu předků, umělecké hodnoty a především významu pro duchovní rovinu života, pečují věřící o svůj kostel i dnes s velkou obětavostí a zájmem.


Předchozí stránka: Farnosti
Následující stránka: Turistika