ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2018-2022

 

STAROSTKA OBCE
Světlana Švarcová

MÍSTOSTAROSTA
Ing. Ondřej Švarc

člen zastupitelstva, předseda finanční komise
Mgr. Jakub Gottvald

člen zastupitelstva
Rudolf Grenar

člen zastupitelstva
Ing. Martin Hořava

člen zastupitelstva
Ing. Jan Matuška

člen zastupitelstva
Ing. Pavel Oujeský

člen zastupitelstva
Ondřej Špaček

členka zastupitelstva, předsedkyně kontrolní komise
Ing. arch. Lenka Vágnerová