DOTAZNÍK

Vážení občané, v rámci zkvalitnění životní úrovně v naší obci Vás žádáme o vyplnění krátkého a zcela anonymního dotazníku, který je určený pro občany starší 18 let, Výsledky budou použity jako podklad pro vypracování Programu rozvoje obce Ruprechtov. Dotazník můžete vyplnit klepnutím na následující odkaz:

https://www.survio.com/survey/d/N6S6A2R5H9A1H5N2Y 

VÝZVA K ÚHRADĚ POPLATKŮ ZA ODPADY PRO ROK 2022

POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2022 ČINÍ 550,- KČ ZA OSOBU S TRVALÝM POBYTEM A 550,- KČ ZA NEMOVITOST KDE NENÍ HLÁŠENA OSOBA K TRVALÉMU POBYTU.

UHRADIT MŮŽETE V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU V RUPRECHTOVĚ V ÚŘEDNÍ DNY NEBO NA ÚČET OBCE Č. 1561331349/0800, VARIABILNÍ SYMBOL ČÍSLO POPISNÉ NEBO ČÍSLO EVIDENČNÍ. PO PLATBĚ NA ÚČET BUDE ZNÁMKA NA NÁDOBU DODÁNA DO SCHRÁNKY.

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2020 JE 100,- KČ, NA KAŽDÉHO DALŠÍHO 150,- KČ. PLATEBNÍ ÚDAJE STEJNÉ.

 

 

 

Aktuální informace na Hlášení rozhlasu