Aktuálně


 

  

VÝZVA K ÚHRADĚ POPLATKŮ ZA ODPADY PRO ROK 2022

POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2022 ČINÍ 550,- KČ ZA OSOBU S TRVALÝM POBYTEM A 550,- KČ ZA NEMOVITOST KDE NENÍ HLÁŠENA OSOBA K TRVALÉMU POBYTU.

UHRADIT MŮŽETE V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU V RUPRECHTOVĚ V ÚŘEDNÍ DNY NEBO NA ÚČET OBCE Č. 1561331349/0800, VARIABILNÍ SYMBOL ČÍSLO POPISNÉ NEBO ČÍSLO EVIDENČNÍ. PO PLATBĚ NA ÚČET BUDE ZNÁMKA NA NÁDOBU DODÁNA DO SCHRÁNKY.

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2020 JE 100,- KČ, NA KAŽDÉHO DALŠÍHO 150,- KČ. PLATEBNÍ ÚDAJE STEJNÉ.

 

 

 

Aktuální informace na Hlášení rozhlasu

 

 

 

 

 
 

 

 


 


  

 

 

 

 

 
Následující stránka: Archiv aktuálně 2020